Styrkeområde Hälsa och teknik

Tar sig an de stora hälsorelaterade samhällsutmaningarna genom utveckling av ny teknik och innovativa lösningar i nära samarbete med sjukvård och näringsliv.

Detta sker via mångdisciplinär samverkan mellan Chalmersforskare från olika institutioner samt via externa partners inom akademi, sjukvård och näringsliv. För att nå de globala målen om ett samhälle med god och jämlik folkhälsa och livskvalitet samt för att kunna erbjuda en hållbar effektiv sjukvård med patienten i centrum, främjar vi forskningsinitiativ kring prevention till nytta för både individ och samhälle. Vi bidrar till utveckling av nya metoder för diagnostik och behandling av sjukdomar samt utveckling av nya system och miljöer för vård och hälsa – viktiga delar för att klara omställningen till hållbar hälsa i samhället.

Vi fokuserar på fem områden:

  • Digitalisering, Big Data och AI
  • Infektion, diagnostik och läkemedelsleverans
  • Medicinteknik
  • Prevention, livsstil och ergonomi
  • System och miljöer för hälsa och vård

Inom styrkeområdet Hälsa och teknik bedrivs även forskarutbildning, Gothenburg Research School of Health Engineering, GRSHE. Det är en gemensam forskarskola för doktorander på Chalmers, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Våra forskningsområden, centrum och tillgängliga infrastrukturer inom hälsa och teknik.

Kontakt

Om du söker efter partners inom hälsa och teknik är du välkommen att kontakta oss för att diskutera dina idéer.

Styrkeområdesledare