Styrkeområde Nano

Samordnar forskning om de unika kemiska och fysiska fenomen som existerar i mycket små dimensioner och främjar utvecklingen av teknik som utnyttjar dessa fenomen, till exempel inom elektronik, bioteknik och energiteknik.

Forskningen inom styrkeområdet Nano bedrivs av fler än 60 associerade ”principal investigators” och deras forskningsgrupper. Deras arbete omfattar grundläggande och tillämpad forskning inom energi och hållbarhet, livsvetenskap, informationsteknik, nanomaterial och kvantteknik, samtidigt som man utforskar och utnyttjar fenomen som uppträder i mycket små dimensioner.

Vi bygger en ambitiös kunskapsgemenskap inom nanovetenskap och nanoteknik på Chalmers, som ger viktiga bidrag till hanteringen av de stora samhällsutmaningarna i vår tid.

Vårt mål är att fortlöpande öka nanoforskningens betydelse på Chalmers genom att stimulera samverkan över discipliner och därigenom stärka vår position som ledande svenskt universitetet på området, och som ett europeiskt nanocentrum i toppklass.

Vårt uppdrag är att uppmärksamma och aktivt stödja translationell nanovetenskap, där vetenskapliga upptäckter snabbt tas från akademiska laboratorier till kommersialisering och andra typer av nyttiggörande. Detta görs genom att stimulera till samarbete med externa industriella partners och entreprenörverksamheter inom Chalmers innovationssystem.

I denna anda engagerar vi oss kontinuerligt i och är öppna för nationella och internationella samarbeten hela vägen från grundläggande vetenskapliga utbyten till industriella partnerskap.

Våra forskningsområden, centrum och tillgängliga infrastrukturer inom nano.

Kontakt

Om du söker efter partners inom nanoforskning är du välkommen att kontakta oss för att diskutera dina idéer.

Styrgrupp och rådgivande kommitté

Följ oss

Få information via mejl eller informationsbrev. Prenumerera på informationsbrevet om du vill ha uppdateringar om styrkeområde Nano och forskningsnyheter, evenemang och finansiering. Prenumera på nyhetslistan för att få uppdateringar om kommande Smalltalks serien och evenemang. Om du inte längre vill ta emot dessa mejl kan du avregistrera dig via samma länk. 

Prenumera på styrkeområde Nanos nyhetsbrev. 

Om du är Chalmersanställd prenumerera på styrkeområde Nanos interna e-postlista.

Nätverk

SwedNanoTech

Exjobb inom Nano

Från och med nu annonseras alla examensprojekt (15, 30 och 60 hp) i Exjobbsportalen. För att hitta alla exjobb inom styrkeområde Nano på portalen, filtrera genom att välja ämnesområde Nano.  

Exjobbsportalen 

För Chalmersanställda 

Du kan hitta information om styrkeområde Nano på intranätet. Här kan du bland annat ladda ner logotypen och få information om pågående interna aktiviter. Läs mer här (kräver CID-inlogg)

Styrkeområdet Nano stöder forskningsverksamhet inom nanovetenskap på Chalmers genom flera typer av finansiering. Kriterierna för att få medel är relevans inom styrkeområdet samt vetenskaplig excellens. Alla finansieringsbeslut hanteras och diskuteras av styrgruppen och slutliga beslut fattas av ledningen för SO Nano. Läs mer här om finansiering (kräver CID-inlogg).