Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) är Sveriges största enskilda forskningsprogram någonsin, och utgör en plattform för akademisk forskning och utbildning som främjar interaktion med Sveriges ledande teknikföretag.

Programmet stödjer forskning om autonoma system, artificiell intelligens (AI) och programvara, samt hur dessa tekniker kan användas för att bygga system som agerar i samarbete med människor, anpassar sig till sin miljö, samt bildar intelligenta system av system. Fokus i programmet är på grundforskning, som typiskt utförs i doktorandprojekt, men WASP stödjer också utbildning och rekrytering av nya forskare till de deltagande universiteten.

WASPs målsättning är att bygga en världsledande plattform för akademisk forskning som samverkar med ledande företag för att utveckla kunskap och kompetens för framtiden.

Följande universitet medverkar i WASP

Fullvärdiga medlemmar

  • Linköpings universitet, som också är värduniversitet.
  • Chalmers tekniska högskola
  • KTH
  • Lunds universitet
  • Umeå universitet

Associerade medlemmar

  • Luleå tekniska universitet
  • Uppsala universitet
  • Örebro universitet

WASP på Chalmers

Robert Feldt. Professor i programvaruteknik. Chalmers representant i WASP och ordförande för WASP Research Management Group for Software (RMG-SW).

Holger Rootzen. Professor i tillämpad matematik och statistik. Ordförande för WASP:s forskningsledningsgrupp för AI/Math (RMG-AI/Math).

Marina Axelson-Fisk. Professor i tillämpad matematik och statistik. Medlem i WASP Graduate School Management Group.

Philipp Leitner.  Docent i programvaruteknik. En av ledarna för WASP Software Research Cluster.

Styrelseledamot i WASP

Anders Palmqvist, styrelseledamot, vicerektor för forskning och forskarutbildning, Chalmers tekniska högskola

Vill du veta mer?

Läs om Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program på www.wasp-sweden.org.