ahell_Anders_Hellman

Anders Hellman

  • Masterprogramansvarig, Fysik, kemi och bioteknik samt matematik och tekniskt basår
  • Biträdande professor, Kemisk fysik, Fysik
0

Anders Hellman studerar olika fenomen som är relaterade till ytfysik, katalys och energiomvandlingar med hjälp av avancerade beräkningsmetoder så som täthetsfunktionalteori och Monte-Carlo. Reaktioner av speciellt intresse är ammoniak syntes, CO oxidation, metan-till-metanol och väteproduktion från vatten.