annastr_Anna_Ström

Anna Ström

  • Enhetschef, Tillämpad kemi, Kemi och kemiteknik
  • Biträdande professor, Tillämpad kemi, Kemi och kemiteknik