janines_Janine_Splettstoesser

Janine Splettstösser

  • Biträdande professor, Tillämpad kvantfysik, Mikroteknologi och nanovetenskap