Startups från styrkeområde Nano

Bild 1 av 6
Atium produkt
Smena Catalysis
Amferia
Founder of IIoomina
Nanoscientifica produces nanoparticles
Sweden Quantum

Flera spännande startups kommer ursprungligen från styrkeområde Nano. Läs om människorna bakom företagen som kombinerar nanoforskning och entreprenörskap. 

Atium renar vatten från kvicksilver

I hälften av sjöarna i Sverige finns förhöjda värden av kvicksilver, något som företaget Atium vill förändra genom att rena vattnet på ett innovativt sätt. Atium grundar sig på forskning från Björn Wickman, docent inom kemisk fysik och i år kommer företagets första produkt. 

Nanoscientifica producerar nano partiklar

Företaget Nanoscientifica utvecklades av Robson R. da Silva, Jessica Origo Hernandez och Kasper Moth-Poulsen, professor i tillämpad kemi. Företaget producerar miljövänliga nano partiklar. 

Amferia kämpar mot antibiotikaresistens

Resan började år 2014 med de två doktoranderna Saba Atefyekta och Anand Kumar Rajasehkaran. Martin Andersson, professor vid Institutionen för kemi och kemiteknik, såg möjligheten att kombinera kunskapen och idéerna från projekten till ett start-up. Företaget expanderar nu och har sitt material tillgängligt i flera länder.

Smena Catlysis

År 2021 startade Timur Shegai, professor i nano- och bioteknik, tillsammans med doktoranden Battulga Munkhbat och Chalmers Ventures, företaget Smena Catalysis. Han beskriver processen kring att starta sitt eget företag och de utmaningar han stött på.

Iloomina

Under våren 2021 startade Victor Torres Company, professor i Fotonik vid institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap företaget Iloomina tillsammans med två doktorander från Chalmers.

Sweden Quantum

Sweden Quantum grundades under våren 2022 av Simone Gasparinetti och Robert Rehammar från institutionen Mikroteknologi och Nanovetenskap. I januari 2023 anslöt även masterstudenten Linus Andersson som nu är VD för företaget.

Taggar: