Styrkeområde Transport

Tar fram ny kunskap för att möta transportrelaterade utmaningar i enlighet med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Styrkeområde Transport bidrar till att stimulera tvärvetenskapliga samarbeten mellan olika institutioner på Chalmers men även externa samarbeten mellan akademi, näringsliv och samhälle. Exempel på akademiska samarbeten är Mobility, Logistics and Automotive Technology Research Centre (MOBI) vid Vrije Universiteit Brussel, Tongji University och Transportation Research Institute (UMTRI) vid University of Michigan.

Styrkeområdets verksamhet omfattar forskning, utbildning och nyttiggörande. Göteborgs universitet är en integrerad del av styrkeområde Transport.

Forskningen är organiserad i tre profiler:

  • Hållbara fordonsteknologier
  • Trafiksäkerhet
  • Transporteffektivitet och kundanpassad logistik.

Dessa understryks ytterligare av de tre utmaningarna: att öka effektiviteten inom transport och logistik, att öka transportsäkerheten och att uppnå en fossilfri transportsektor.

Våra forskningsområden, centrum och tillgängliga infrastrukturer inom transport.

Kontakt

Om du söker efter partners på transportområdet är du välkommen att kontakta oss för att diskutera dina idéer, transport@chalmers.se.

Styrkeområdesledare

Balázs Adam Kulcsár

Styrkeområdesledare vid Transport

Vice styrkeområdesledare

Kajsa Hulthén

Vice styrkeområdesledare vid Transport

Koordinator

Terpsithea Ketegeni

Projektkoordinator vid Extern samverkan, forsknings- och innovationsstöd

Koordinator, strategiska partnerskap

Peter Lindwall

Koordinator vid Extern samverkan, forsknings- och innovationsstöd

Kommunikatör

Linda Wallgren Jirvén

Kommunikatör vid Externkommunikation

Profilområdesledare: Hållbara fordonsteknologier

Carlos Xisto

Docent vid Strömningslära

Profilområdesledare: Transporteffektivitet och kundanpassad logistik

Dan Andersson

Docent vid Service Management and Logistics

Michael Browne

Professor, Göteborgs universitet

Profilområdesledare: Trafiksäkerhet

Magnus Granström

Föreståndare vid Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers

Samordnare på Göteborgs universitet

Johan Woxenius

Professor, Göteborgs universitet

Följ oss

Prenumerera på styrkeområde Transports nyhetsbrev.

Strategiska partnerskap

Styrkeområde Transport är värd för tre av Chalmers strategiska partnerskap. Partnerskapen främjar långsiktigt samarbete mellan Chalmers, industrin och organisationer, genom forskning, kompetensförsörjning, teknikutveckling och innovation. Förankringen på ledningsnivå gör att parterna kan ta ut en gemensam riktning och forma gemensamma agendor.

  • CEVT
  • Volvo Cars
  • Volvokoncernen