Styrkeområde Energi

Samlar näringsliv, myndigheter och akademi för att skapa samsyn kring långsiktiga utmaningar och tillsammans hitta lösningar för framtiden.

En av vår tids största utmaningar - men också möjligheter - ligger i den radikala omställningen av de globala energisystemen mot en grön och hållbar framtid. Styrkeområde Energi bedriver forskning, utbildning och innovation inriktat mot de utmaningar som möter näringsliv, offentlig sektor och samhället i stort.

Vi knyter interna och externa kontakter som resulterar i nya, lovande tvärvetenskapliga möjligheter, som löper över institutionsgränser och forskningscentrum på Chalmers och erbjuder ett strategiskt forum för våra intressenter. Genom att samla kompetenser från många olika forskningsområden och med en nära dialog med samhälle och näringsliv levererar vi lösningar som driver förändring. Tillsammans skapar vi ett starkt sammanhang genom att etablera dialog, stödja innovation och bygga partnerskap.

Våra forskningsområden, centrum och tillgängliga infrastrukturer inom energi.

Kontakt

Om du söker efter partners på energiområdet är du välkommen att kontakta oss för att diskutera dina idéer: energy@chalmers.se.

Styrkeområdesledare

Följ oss

Håll dig uppdaterad på energiforskningen vid Chalmers. Följ oss för att få våra utskick.

Kontakta oss för att prenumerera på styrkeområde Energis nyhetsbrev.

Följ oss på Linkedin.

Följ oss på Twitter.

Industriellt råd

Styrkeområde Energi har ett industriellt råd i form av en rådgivande kommitté som identifierar behov hos industri och nätverk inom olika energiområden.

Strategiska partnerskap

Styrkeområde Energi är värd för fyra av Chalmers strategiska partnerskap. Partnerskapen främjar långsiktigt samarbete mellan Chalmers, industrin och organisationer, genom forskning, kompetensförsörjning, teknikutveckling och innovation. Förankringen på ledningsnivå gör att parterna kan ta ut en gemensam riktning och forma gemensamma agendor.

  • Preem
  • IVL
  • ABB
  • Göteborg Energi