friska_Anton_Frisk Kockum

Anton Frisk Kockum

  • Docent, Tillämpad kvantfysik, Mikroteknologi och nanovetenskap