friska_Anton_Frisk Kockum

Anton Frisk Kockum

  • Senior forskare, Tillämpad kvantfysik, Mikroteknologi och nanovetenskap
0

Anton Frisk Kockum forskar på kvantoptik och kvantinformation. Hans forskningsintressen inkluderar kvantelektrodynamik i supraledande kretsar, ultrastark koppling mellan ljus och materia, kvantakustik, och kvantmaskininlärning. Anton doktorerade i fysik vid Chalmers 2014 och flyttade därefter till Japan, där han var postdoktor i professor Franco Noris grupp vid RIKEN, hjälpt av ett stipendium från Japan Society for the Promotion of Science. 2018 flyttade han tillbaka till Sverige för en fast tjänst som forskare vid Wallenberg Centre for Quantum Technology. Här jobbar han främst med teori som understödjer byggandet av en kvantdator och hjälper till att förstå vilka program som bör köras på en sådan dator.