perapp_Pernilla_Appelgren Johansson

Pernilla Appelgren Johansson

  • Institutionsekonom, M2 Verksamhetsstöd, Mekanik och maritima vetenskaper
0

Pernilla Appelgren arbetar som institutionsekonom och ansvarar för institutionens ekonomiadministration, resultatuppföljning och bokslutsarbete.
Hon är också ekonom på avdelningen Dynamik samt inom CHARMEC.