elenorn_Elenor_Norberg

Elenor Norberg

  • Institutionsekonom, M2 Verksamhetsstöd, Mekanik och maritima vetenskaper
0

Elenor Norberg arbetar som institutionsekonom och ansvarar för institutionens ekonomiadministration, resultatuppföljning och bokslutsarbete.
Hon är också ekonom på avdelning förbränning och framdrivningssystem samt inom kompetenscentrumet CERC (Combustion Engine Research Center).