kataxel_Katrin_Axelsson

Katrin Axelsson

  • HR-partner, HR-avdelningen, Chalmers verksamhetsstöd
  • HR-partner, Mekanik och maritima vetenskaper
0

Katrin är anställd på HR-avdelningen. Katrins uppgift är att stötta institutionen och dess avdelningar i personalfrågor samt att delta i olika centrala projekt på Chalmers.