petrag_Petra_Gustafsson

Petra Gustafsson

  • Ekonom, M2 Verksamhetsstöd, Mekanik och maritima vetenskaper