agrencha_Charlott_Ågren

Charlott Ågren

  • Administratör, M2 Verksamhetsstöd, Mekanik och maritima vetenskaper
  • Administrativ koordinator, Konstruktionsmaterial, Industri- och materialvetenskap
  • Administrativ koordinator, Material och tillverkning, Industri- och materialvetenskap
  • Pdb-registrator, Industri- och materialvetenskap
  • Pdb-registrator, Mekanik och maritima vetenskaper