laakso_Sonja_Laakso Gustafsson

Sonja Laakso Gustafsson

  • Studieadministratör, M2 Verksamhetsstöd, Mekanik och maritima vetenskaper