erasa_Åsa_Eriksson

Åsa Eriksson

  • Avdelningschef, M2 Verksamhetsstöd, Mekanik och maritima vetenskaper
  • Administrativ chef, M2 Verksamhetsstöd, Mekanik och maritima vetenskaper
  • Pdb-registrator, Mekanik och maritima vetenskaper