Dumpningsområden

​​​​Dumpningsområden​ med kemiska stridsmedel

Chalmers ingår i ett pågående EU-projekt, DAIMON (Decision Aid for Marine Munitions) där målet är att utreda och ge stöd för beslut angående problemet med dumpad ammunition i marina områden. Projektet innefattar representanter från Polen, Finland, Tyskland, Sverige och Norge. I vårt närområde finns det rapporterat om 65,000 ton dumpad kemisk ammunition i Östersjön och Skagerrak. Dumpningar som skedde under och efter första och andra världskriget. Till exempel så utförde de allierade och ryska trupperna stora dumpningsoperationer av ammunition och kemiska stridsmedel i Östersjön och Skagerrak efter andra världskrigets slut. Då fanns det stora ammunitionslager kvar i Tyskland, som de behövde bli av med och en enkel utväg var att dumpa det till havs i områden med stora djup. Uttjänta eller skadade fartyg fylldes då med konventionell ammunition och kemiska stridsmedel. Fartygen sänktes sedan i djupområdena, t.ex. Måseskär på svenska västkusten eller Arendalsdjupet utanför Oslofjorden. I Östersjön dumpades istället stora mängder i Bornholms- och Gotlandsdjupen. Då kastades enskilda bomber överbord från fartyg (Sanderson, 2008). ​