Minna Karstunen invald i KVVS

I december 2015 valdes professor Minna Karstunen in som arbetande ledamot i KVVS, Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg. De flesta ledamöterna kommer från Chalmers eller GU, och inom Tekniska vetenskaper där samhällsbyggnad ingår har under 2000-talet endast valts in 9 nya ledamöter.

Minna Karstunen är professor vid Avdelningen för geologi och geoteknik och ledare för forskargruppen Geoteknik som hör till institutionen för Bygg- och miljöteknik. Hennes forskning fokuserar på det komplexa hastighetsberoendet för lösa lerors spänning-töjningssamband.

Det Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg grundades 1778. Detta är en är oberoende interdisciplinär vetenskapsakademi inom naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora. Dess generella syfte är att främja vetenskapligt utbyte mellan olika vetenskapliga discipliner. Akademiens verksamhet består framför allt av föreläsningar, konferenser och publicering. Den stödjer även forskare genom stipendier. Därutöver fördelar man även regelbundet forskningsanslag. Nya behov inom den vetenskapliga sfären som ännu inte tillmätts någon betydelse inom det traditionella universitetssystemet identifieras och blir mål för riktade satsningar.

Ledamöterna väljs ut genom en omsorgsfull urvalsprocedur, och godkänns sedan av akademiens ledamöter. Akademien är juridiskt oberoende, och finansieras uteslutande genom donationer, och uppbär inget offentligt ekonomiskt stöd.

Mer information om KVVS - Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg 

Publicerad: må 25 jan 2016. Ändrad: to 14 apr 2016