Resurser & samarbeten

Bild 1 av 1
Paula Femenias presenterar för parter inom HSBLL

​Chalmers står inte bara för excellens i forskning och utbildning. Här skapas också mötesplatser för akademi, samhälle och näringsliv. I nära samverkan bygger vi förutsättningar för en hållbar utveckling, såväl lokalt som globalt. Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadstekniks samverkansparter finns inom offentlig sektor, inom övriga akademin, företag och organisationer nationellt och internationellt.