Byggnadsdesign

Bild 1 av 1
Modell av byggnader från utställning på Ljusgården

På avdelningen Byggnadsdesign är fokus för forskning och undervisning på planering, gestaltning, produktion, användning och förvaltning av byggnader med inriktning på relationen mellan verksamhet och byggnad, byggnadsteknik, cirkulära processer och hållbar utveckling.

Vi arbetar både med nyproduktion och omvandling av redan befintlig bebyggelse. Avdelningen är hemvist för två Centrum, Centrum för boendets arkitektur (CBA) och Centrum för vårdens arkitektur (CVA).

Medarbetare