Labb och verkstäder

Vi bedriver omfattande experimentell verksamhet och våra forsknings- och undervisningslabb är en förutsättning för arbetet i många av våra forskningsprojekt såväl som i undervisningen.

Våra labb och verkstäder:

 • Akustiklabbet
 • Arkitekturskolans labb
  • A-verkstaden (träverkstad)
  • Ateljén
  • Ljuslabb
  • Robotlabb
  • Microlabb
 • Byggnadsmateriallabbet
 • Byggnads- och geomateriallabbet
 • Geomekaniklabbet
 • Installationstekniks försökshall
 • Konstruktionslabbet
 • Labbverkstad
 • Vatten- och miljölabbet (WET-lab)