QMRA-verktyg

Bild 1 av 1
illustration

Med våra verktyg för kvantitativ mikrobiologisk riskbedömning kan användaren bedöma hälsorisker med dricksvatten.

QMRA står för kvantitativ mikrobiologisk riskanalys, och grunderna till QMRA-verktyget  lades genom forskningprojekt knutna till Folkhälsomyndigheten redan i början av 2000-talet, och verktyget har på senare år vidareutvecklats och förvaltas och utvecklas nu av DRICKS för den svenska dricksvattenbranschens räkning.

Här presenteras och tillhandahålls ett antal olika QMRA-verktyg avsedda för olika användningsområden. Verktygen finns tillgängliga via olika webbverktyg och i några fall som nedladdningsbara filer att öppnas i Analytica. Även dokumentation och förklarande text samt exempel finns fritt nedladdningsbart nedan. Det har också sammanställts en wiki-sida med svar på vanliga frågor och möjlighet till handledning och fördjupad läsning.

Wiki för QMRA-verktyget

 

QMRA-verktyg för ytvattenverk

QMRA-verktyg för grundvattentäkter

 

Kvotmodell

 

QMRA-verktyg för små avlopp


Har du synpunkter eller frågor kring QMRA-verktygen eller vill rapportera ett programfel, så är du välkommen att kontakta oss via e-postadressen: qmra.ace@chalmers.se