Urbana och regionala omvandlingar

Forskargruppen Urbana och regionala omvandlingar intresserar sig för urbana och regionala omvandlingsprocesser, särskilt med fokus på relationen mellan centrum och periferi(er) i det urbana och regionala landskapet. Vi intresserar oss för rummet som samhälleligt fenomen och undersöker rumsliga omvandlingsprocesser i relation till sociala och politiska processer.

Med utgångspunkt dels i kritiska forskningsperspektiv, dels i arkitekturtänkande och designbaserade forskningsmetoder arbetar vi med kritisk analys och med teori- och metodutveckling inom stadsbyggnad och planering. Ett av våra intresseområden är hur maktrelationer mellan stad och land hanteras inom nutida planering, där vi utvecklar teorier för att bättre förstå och hantera relationen mellan centrum och periferi i en regional skala.

I vår forskning utvecklar vi teori och metoder för att överbrygga uppdelningen mellan stad och land, överbrygga glappet mellan lokal och regional planering och utveckla samspelet mellan urbana och rurala landskapskategorier. Forskargruppen har ett aktivt forskningsnätverk inom Norden och har också ett väl etablerat samarbete med centrala aktörer inom kommunal och regional planering i Västra Götalandsregionen. Medverkan i arkitekturutbildningen, framför allt på masternivå, utgör också en väsentlig del i arbetet, liksom uppbyggnad av internationella forskningskontakter.

Nyckelord: Arkitektur, planering, stadsbyggnad, teori- och metodutveckling, maktfrågor och kritiska perspektiv.

 

Medverkande i forskargruppen

 • Nils Björling
  Universitetslektor, Arkitekt

 • Julia Fredriksson
  Forskare, masterprogramansvarig samt lärarlagsledare

 • Kristina Grange
  Professor i stadsbyggnadsteori

 • Joanna Gregorowicz-Kipszak
  Forskare