Construction Management

Vi arbetar i ett tvärvetenskapligt fält som omfattar hela byggprocessen. Vi studerar byggsektorn och dess villkor i den lokala/globala ekonomin, men också förutsättningarna för sektorns olika företag/organisationer att utvecklas långsiktigt. Det huvudsakliga syftet med vår forskning är att bidra till en framtid som resulterar i effektivare processer, sunda produkter och ett mer hållbart samhälle.

Forskning

Byggandets processer och organisering

Vi arbetar i ett tvärvetenskapligt fält som omfattar hela byggprocessen. Vi studerar byggsektorn och dess villkor i den lokala/globala ekonomin, men också förutsättningarna för sektorns olika företag/organisationer att utvecklas långsiktigt. Vi fokuserar på enskilda byggprojekt och dess olika aktörer, sambandet mellan organisationer och projekt, enskilda företag/koncerner och deras verksamhet. De aspekter vi främst intresserar oss för handlar om ledning och organisering av dessa verksamheter. Det huvudsakliga syftet med vår forskning är att bidra till en framtid som resulterar i effektivare processer, sunda produkter och ett mer hållbart samhälle.


Utbildning

Vår forskning avspeglas i stor utsträckning i den utbildning vi bedriver och vi har ett omfattande engagemang i de tre programmen på grundnivå:

  • Civilingenjör samhällsbyggnadsteknik (300 hp)
  • Högskoleingenjör samhällsbyggnadsteknik (180 hp)
  • Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggteknik (180 hp)

Avdelningen ansvarar dessutom för två mastersprogram:

  • MSc Design and Construction Project Management, som sammanfattar en helhetssyn för byggandet, baserad på flera olika aspekter; samhället i stort,företaget/organisationen och projekt med deras leverantörer.
  • MSc International Project management, som har ett generellt perspektiv på projektledning inom i stort sett alla användningsområden inom olika sektorer.

Vi erbjuder också kontinuerlig fortbildning samt forskarutbildning inom vårt ämne.

 

Nyttiggörande

I både vår forskning och utbildning har vi ett nära samarbete med byggbranschen och dess olika aktörer. Vår avdelning har ett flertal akademiska samarbetspartners i olika delar av världen. Vi har också starka kopplingar till byggbranschen, framförallt genom Centrum för Management i Byggsektorn (CMB), som består av mer än 60 medlemsföretag och cirka 10 forskargrupper vid Chalmers. Detta har vi nytta av i både vår forskning och utbildning.

 

Medarbetare