Geomekaniklabbet

Bild 1 av 1
Interiör från geomekaniklabbet med personer i labbrock i bakgrunden

Vid geomekaniklabbet arbetar vi med experimentella studier av hydromekaniskt beteende hos olika geomaterial, från mjuk jord till sten. Det handlar huvudsakligen om att studera det komplexa beteendet hos känsliga jordar som vanligtvis förekommer i Skandinavien. 

Laboratoriet är utrustat med två klimatrum som håller en temperatur på 7°C, medeljordtemperaturen i Sverige. I klimatrummen utför vi tester av naturliga jordar. För mer infomation om resurser och utrustning i geomekaniklabbet, besök den engelska sidversionen.