Installationstekniks försökshall

Installationstekniks försökshall är den enda i sitt slag i Sverige och uppbyggd för att kunna ge kunskap om hur system för klimathållning, komfort och inomhusmiljö fungerar i olika situationer. Anläggningen ger en tydlig inblick i hela processen från energiförsörjning, distribution och reglering till resulterande inomhusklimat och medger stora möjligheter till variationer för forsknings- och/eller utbildningssyfte.

Avdelningen för installationsteknik utbildar och forskar kring byggnaders inomhusklimat, energianvändning och de tekniska system som försörjer byggnaden och på sätt och vis gör den "levande", det vill säga ventilation, värme, kyla och olika typer av energiförsörjande system.

En viktig del för utvecklingen av ingenjörers tekniska förståelse samt för att främja deras intresse och kreativitet, är åskådliggörandet av verkliga system, komponenter och processer. Att få se verkliga fungerande system och utföra experiment i full skala, ger en väsentligt större verklighetsanknytning och praktisk erfarenhet än vad de fundamentala teoretiska grunderna och eventuella simuleringar i datormiljö kan ge. Intresset och inte minst entusiasmen ökar markant! Detta gäller inte bara studenter på högskolan utan även för ingenjörer som redan är verksamma i branschen, som vill vidareutveckla sig eller helt enkelt uppdatera sin kunskap.

Installationstekniks försökshall är uppbyggd så att vi ska kunna undersöka hur system för klimathållning, komfort och inomhusmiljö fungerar i olika situationer. Den innehåller ett flertal olika system, riggar och utrymmen:

 • Styr- och reglerrigg (inställning av P, PI eller PID för att nå önskat flöde eller temperatur)
 • Pumprigg (vikten av statiskt tryck, inverkan av pump- och systemkarakteristik)
 • Flödesmätrigg (mätning av luftflödet på olika sätt)
 • Filtertestrigg (mätning av avskiljningsgrad beroende på filter och/eller jonisering)
  Radiatorrigg (inverkan av injustering, tryckfall, flöde och temperatur på värmeavgivning)
 • Kylmaskinsrigg (framtagning av el-, värme- och kyleffekt samt COP)
 • Marklager med nio individuellt reglerbara borrhål
 • Vätskeburet distributionssystem för värme och kyla
 • Centralt styr- och övervakningssystem för både reglering och mätinsamling
 • Diverse laborationsriggar för övningar om pumpar, kylmaskin, styr- och reglersystem, etc.

Dessutom finns ett antal testrum för innemiljöstudier:

 • Renluftskammare för analys av emissioner från personer och material
 • Plåtrum (slutet rum med plåtklädda väggar för analys av emissioner från olika material)
 • Glasrum (slutet rum med dragskåp och stort takanslutet filterdon för laminär ventilation)
 • Seminarierum för analys av luftkvalité och termisk komfort

Samarbeta med oss


Vårt mål är att utveckla lösningar och kompetens som ger god inomhusmiljö, samtidigt som påverkan på den yttre miljön blir så liten som möjligt. De företag eller organisationer, som behöver assistans inom området installationsteknik, kan vi erbjuda följande tjänster:

 • Mätuppdrag
 • Laboratorietester
 • Praktiska försök
 • Utbildning, övningar och laborationer

Projektuppdrag och insatser tas fram och görs i nära samarbete med våra klienter.