Installationstekniks försökshall

Installationstekniks försökshall är den enda i sitt slag i Sverige och uppbyggd för att kunna ge kunskap om hur system för klimathållning, komfort och inomhusmiljö fungerar i olika situationer. Anläggningen ger en tydlig inblick i hela processen från energiförsörjning, distribution och reglering till resulterande inomhusklimat och medger stora möjligheter till variationer för forsknings- och/eller utbildningssyfte.

Avdelningen för installationsteknik utbildar och forskar kring byggnaders inomhusklimat, energianvändning och de tekniska system som försörjer byggnaden och på sätt och vis gör den "levande", det vill säga ventilation, värme, kyla och olika typer av energiförsörjande system. Vår försökshall är uppbyggd så att vi ska kunna undersöka hur system för klimathållning, komfort och inomhusmiljö fungerar i olika situationer.

Försökshallen innehåller ett flertal olika system, riggar och utrymmen:

  • Filterprovningsrigg
  • Marklager med nio individuellt reglerbara borrhål
  • Vätskeburet distributionssystem för värme och kyla
  • Centralt styr- och övervakningssystem för både reglering och mätinsamling
  • Diverse laborationsriggar för övningar om pumpar, kylmaskin, styr- och reglersystem, etc.

Dessutom finns ett antal testrum för innemiljöstudier:

  • Renluftskammare för analys av emissioner från personer och material
  • Plåtrum (slutet rum med plåtklädda väggar för analys av emissioner från olika material)
  • Glasrum (slutet rum med dragskåp och stort takanslutet filterdon för laminär ventilation)
  • Seminarierum för analys av luftkvalité och termisk komfort