Forskarutbildning

Bild 1 av 1
Glastaket i SB1 med personer i förgrunden
En kvinna och en man sitter vid en vattenspegel

Så här är det att doktorera – alumner berättar

Vad kan man forska om, och hur var doktorandtiden på Chalmers? Möt några av alumnerna från forskarutbildningen >>

Forskarskolan i Arkitektur

Forskarskolan i arkitektur har som mål att utbilda arkitekturforskare samt forskningskvalificerade arkitekter och andra yrkesverksamma inom arkitekturområdet. Med sin grund i designtänkande och arkitekters arbetsmetoder tacklar arkitekturvetenskapen ofta komplexa situationsbaserade problem. Forskningen är ofta metodintegrerande med anknytningar till såväl humanistiska, samhällsvetenskapliga, teknik-vetenskapliga och naturvetenskapliga traditioner som till designvetenskaplig och konstnärlig kunskapsbildning.

Studieplan för forskarskolan i​ Arkitektur >>

Forskarskolan ResArc

Forskarskolan ResArc är ett samarbete mellan arkitektskolorna vid KTH, Chalmers, LTH, och Umeå universitet med syfte att stärka arkitekturforskning, utbildning och stimulera samarbetsprojekt på nationell och internationell nivå. ResArc lanserades i februari 2012 och koordineras och administreras av Institutionen för arkitektur och byggd miljö vid Lunds universitet.

 

Forskarskola Bygg- och miljöteknik

Vetenskapsområdet bygg- och miljöteknik har som övergripande mål att skapa de fysiska förutsättningarna för ett resurssnålt och uthålligt samhälle, med fokus på byggande, infrastrukturella anläggningar och samspelet mellan teknologi, människa och natur. Viktiga generella frågeställningar berör människors säkerhet och hälsa, miljöpåverkan, energiutnyttjande, anläggningars/byggnaders drift, underhåll, förvaltning samt kostnadseffektivitet i samhällsbyggandet. Forskarskolan bygg- och miljöteknik erbjuder åtta inriktningar.

Studieplan för forskarskolan Bygg- och miljöteknik >>

 

Forskarskola Teknisk akustik

Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik bedriver även forskarutbildning inom teknisk akustik, i samarbete med KTH och NTNU. Forskarskolan Teknisk akustik erbjuder en inriktning.

Studieplan för forskarskolan Teknisk akustik >>

Forskarutbildningens organisation

Viceprefekt forskarutbildning ACE

Kathleen Murphy
  • Viceprefekt, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Studierektor för forskarskolan Arkitektur

Krystyna Pietrzyk
  • Studierektor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Studierektorer för forskarskolan Bygg- och miljöteknik

Leonardo Rosado
  • Studierektor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Rasmus Rempling
  • Senior forskare, Construction Management, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Studierektor för forskarskolan Teknisk Akustik

Leonardo Rosado
  • Studierektor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Studieadministration forskarskolor

Lena Högberg
  • Administratör, ACE verksamhetsstöd, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik