Kontakta Konstruktionscentrum

Centrumföreståndare

Mohammad al-Emrani
Professor vid Konstruktionsteknik