DRICKS

Bild 1 av 1
Illustration av en vattendroppe och ett jordklot

DRICKS – en samverkansplattform för dricksvattenforskning med målet att bidra till en säkrare dricksvattenförsörjning.

DRICKS är en samverkansplattform för dricksvattenforskning vid Chalmers, Lunds tekniska högskola, Linköpings universitet, SLU och Uppsala universitet. För att klara dagens och framtida utmaningar måste akademin, branschen, myndigheter och övriga aktörer samverka kring forskningsfrågor och globala hållbarhetsmål. På så sätt kan vi lättare utveckla och sprida tillämpbar kunskap kring aktuella frågor och nå långsiktiga lösningar för ett säkert dricksvatten tillsammans.

Publikationer

Här finner du ett urval av publikationer kopplade tilL DRICKS

(Öppnas i ny flik)