Avdelningen för vattenmiljöteknik

Bild 1 av 1
Researchers occupied in lab environment

Avdelningen för vattenmiljöteknik bedriver tvärvetenskaplig forskning och utbildning inom områdena vatten, miljö, energi och hållbarhet.

Forskning

Avdelningen för vattenmiljöteknik, i dagligt tal benämnd WET, bedriver forskning i frågor rörande vatten i samhället, från dricksvatten till processteknik, miljöteknik och hållbar utveckling. För att fördjupa och bredda kunskap samt lösa ingenjörsvetenskapliga problem arbetar vi tillsammans med vatten- och energisektorn i vår strävan att bidra till en hållbar samhällsutveckling. 

Gränsöverskridande samarbete med olika forskningsdiscipliner och länder utgör basen för all vår forskning och för den kunskap vi förmedlar genom utbildning. En stor del av vår forskning är tillämpad och länkad till industrin men vi utför även grundforskning. 

Forskningsteman

  • Dricksvatten i samhället – riskhantering för råvattentäkter och behandlingsmetoder
  • Processteknik för avloppsvattenrening
  • Urbana miljöer och system
  • Dagvatten och förorenade material i den urbana miljön​
  • Urban metabolism

Utbildning

Våra kurser är nära kopplade till vår forskning och våra forskningsresultat vilket gör att vi kan erbjuda högkvalitativ och uppdaterad utbildning. Utbildning ges på både kandidat-, master- och doktorandnivå. Avdelningen ansvarar tillsammans med Avdelningen för geoteknik och geologi för masterprogrammet Infrastructure and environmental engineering.

Medarbetare