Arkitekturskolan

Bild 1 av 4
Studenter på Ljusgården under en utställning
Studion
Studenter på Ljusgården
Lekpark med lekande barn

Vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik finns en av fem svenska arkitekturskolor. Arkitekturskolan på Chalmers är internationellt erkänd för sin höga kompetens och sitt engagemang för hållbarhetsfrågor. Undervisningen ges inom programmen Arkitektur samt Arkitektur och teknik.

Om utbildningen

Det finns två 5-åriga program – vilka båda leder till en yrkesexamen. På Chalmers utgörs det femåriga programmet av studier dels på grundläggande nivå, genom kandidatprogrammet (3 år), dels studier på avancerad nivå, genom val av ett masterprogram (2 år).
Det finns två internationella masterprogram som ger en masterexamen inom arkitektur.

Om utbildningsprogrammen på programsidorna >>

 

 

Utställning på Ljusgården

 

Examensutställning

​Institutionen arrangerar öppna examensdagar. Syftet är att presentera examensarbeten i arkitektur för såväl allmänheten som inbjudna utländska experter (censorer). Vår önskan är att examensdagarna ska ge tillfälle till en konstruktiv dialog mellan institutionen, experter och allmänheten.  

Examensdagar

Upplägget för examensdagarna:
1. en utställning av alla examensarbeten
2. en vernissage med paneldebatt om ett ämne med anknytning till utställningen
3. en muntlig presentation av varje examensarbete med tid för frågor (i parallella sessioner)

Utställning 

Utställningen är öppen för allmänheten. I utställningen presenteras examensarbeten från de två masterprogrammen Architecture and Planning Beyond Sustainability och Architecture and Urban Design.

Du hittar både de senaste samt tidigare års examensarbeten på https://projects.arch.chalmers.se

Presentationer av examensarbetena

Varje session pågår cirka 50 minuter och leds av den berörda examinatorn och vid varje presentation närvarar en censor som leder diskussionen. Den examinerade studenten presenterar sitt arbete i cirka 25 minuter, sedan följer examinatorns redogörelse av juryns yttrande vid examinationen, censorns diskussion samt öppna frågor.


Trappa upp till Ljusgården

Utbildningsorganisation

Roller och kontaktuppgifter till personer i arkitekturskolans utbildningsorganisation hittar du på huvudsidan Utbildning >>

 

Frivilliga kurser

Studenterna på programmen Arkitektur respektive Arkitektur och teknik har möjlighet att komplettera sitt curriculum vitae genom att välja att läsa frivilliga kurser.

Digital infrastruktur

Veras trappor

PointSketch2D

Läs mer om vad Ponintsketch kan användas till och ladda ner det från sidan Resurser och samarbeten >>

Arkitekturutbildningens historia

Claes Caldenby, professor emeritus på institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, ger en tillbakablick på utbildningens och husets historia.​

Wernstedstska resestipendiet och Wernstedtskissen

Carl Melchior Wernstedt (1886-1973), var arkitekt SAR och professor och lärare i Arkitektur vid Chalmers. Han instiftade ett resestipendium, Wernstedtska resestipendiet, som kan sökas av arkitekter som har avgångsbetyg från Chalmers och som ännu inte fyllt 35 år. I hans namn genomförs årligen också en tävling riktad till studenter inom arkitektprogrammet, Wernstedtskissen.