Installationsteknik

Människors välbefinnande påverkas av att vi tillbringar det mesta av vår tid inomhus, i våra bostäder,  arbetsplatser och offentliga miljöer, och för att trygga en god inomhusmiljö behöver byggnaderna tekniska installationer. Forskning och undervisning inom installationsteknik fokuserar på systemlösningar för bland annat ventilation, värme, kyla, belysning samt styr- och reglerteknik. Målet är att utveckla och undervisa om lösningar som ger en god inomhusmiljö, samtidigt som påverkan på den yttre miljön blir så liten som möjligt.

Människors välbefinnande påverkas av att vi tillbringar det mesta av vår tid inomhus i våra bostäder,  arbetsplatser och offentliga miljöer, och för att trygga en god inomhusmiljö behöver byggnaderna tekniska installationer. Forskning och undervisning inom installationsteknik fokuserar på systemlösningar för bland annat ventilation, värme, kyla, belysning samt styr- och reglerteknik. Målet är att utveckla lösningar som ger en god inomhusmiljö, samtidigt som påverkan på den yttre miljön blir så liten som möjligt.

Forskning


Olika verksamheter som bedrivs i våra byggnader ställer olika krav på inomhusmiljön. Människors hälsa och välbefinnande påverkas starkt av inomhusmiljön genom att vi tillbringar det mesta av vår tid inomhus, antingen i våra bostäder eller på arbetsplatsen.

Inomhusmiljön har även en stor inverkan på olika tillverkningsprocesser, liksom på produkter och föremål som skall lagras och bevaras inomhus, såsom exempelvis matvaror och museiföremål. Vad som är en lämplig inomhusmiljö varierar således men för att säkerställa en viss inomhusmiljö behövs olika typer av tekniska installationer i våra byggnader.

Vår forskning inom detta område syftar till att säkerställa en lämplig inomhusmiljö för olika verksamheter i våra byggnader. Vi ägnar oss därför åt att:

  • analysera behov och specificera lämpliga krav på inomhusmiljön baserad på verksamheten i byggnaden
  • fokusera på det termiska klimatet, luftkvalitet, ljud och buller och ljus och belysning
  • utveckla kunskap om de tekniska installationer som krävs för en lämplig inomhusmiljö
  • utforska konsekvenserna av energianvändning och de externa effekterna av de krav som olika miljöer i byggnader behöver tillgodose


Utbildning

Installationstekniken har sin bas i grundläggande teknikområden som energi-,
strömningsmaskin-, värme- och elteknik. Utbildning inom installationsteknik ska ge en
grundläggande förståelse för hur byggnaden fungerar klimattekniskt, vilka faktorer som
bestämmer inomhusklimatet för byggnaden i användning och vilka krav som ställs på de
tekniska lösningarna i en byggnad.

 

 

Medarbetare