Arkitekturens teori och metod

Bild 1 av 1
Trästruktur

Avdelningen för Arkitekturens teori och metod bedriver forskning och utbildning inom fältet teori, historia och metoder för arkitektur och planering. Detta inkluderar repertoarkännedom, designmetoder som till exempel de digitala och analoga verktyg arkitekter använder samt planeringsmetoder för stadsutveckling som exempelvis metoder för dialog mellan olika samhällsaktörer.

Fyra perspektiv karakteriserar avdelningen:

  • hållbarhet
  • mänskliga rättigheter
  • det transdisciplinära förfarandet
  • det konstnärliga förfarandet

Arbetet inom avdelningen inkluderar både praktiska och teoretiska färdigheter. Avdelningen fokuserar på olika aspekter av arkitektonisk gestaltning av den byggda miljön, såsom material och teknik, visualisering och modellering, teori och historia, samt dialog, demokrati och förändringsprocesser.

Fokusområden

  • Form och teknik
  • Process och dialog
  • Teori och historia

Medarbetare