WISER-verktyget

WISER (Water Investments for Sustainability Enhancement and Reliability) är ett Excel-baserat verktyg som utvecklats för att möjliggöra strukturerade analyser och jämförelser av potentiella dricksvattenåtgärder. Syftet med WISER är att bidra till välinformerade och transparenta åtgärdsprioriteringar och beslut. Målet är att de beslut som fattas ska ta hänsyn till det som anses viktigt för just det specifika beslutsproblemet och den situation, organisation och region man befinner sig i.

Viktigt att känna till inför användning av WISER

  • När du sparar Excel-filen måste den sparas som en makroaktiverad Excel-arbetsbok. Detta ska Excel känna av automatiskt men det är bra att känna till att filnamnet ska vara *.xlsm istället för det vanliga *xlsx.  
  • Vissa funktioner i verktyget använder makron, vilket betyder att du behöver tillåta makron i Excel när du använder verktyget om denna fråga kommer upp. 
  • Bedömningarna i verktyget kan göras med eller utan att ta hänsyn till osäkerheter. Alla kan använda WISER och genomföra beräkningarna utan osäkerheter. För att kunna genomföra beräkningar som tar hänsyn till osäkerheter i bedömningarna krävs i dagsläget ett insticksprogram till Excel som möjliggör Monte Carlo-simuleringar. WISER använder @Risk (version 8) som säljs av Palisade
  • Vid användning av WISER i publikationer, vänligen hänvisa till:  Sjöstrand, K., Lindhe, A. & Rosén, L. (2021). WISER – ett verktyg för beslutsstöd inom dricksvattensektorn. Svenskt Vatten Utveckling, rapport nr 2021-08. 

Ladda ner WISER


Kontakt

Har du problem att ladda ned verktyget, eller frågor eller förslag på förbättringar av WISER, kontakta Andreas Lindhe andreas.lindhe@chalmers.se eller Karin Sjöstrand karin.sjostrand@ri.se