Utbildning vid arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Bild 1 av 1
En kvinnlig och en manlig student synar en träkonstruktion

Är du intresserad av förutsättningarna för hur människor bor och interagerar med den urbana miljön, och hur våra infrastrukturer, hem och städer planeras, designas och byggs? På institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik utbildar vi studenter för att de ska kunna ta sig nutida och framtida utmaningar inom samhällets naturliga och byggda miljöer.

Utbildning inom arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik erbjuder ett brett utbud av kurser på kandidat- och mastersnivå såväl som i våra forskarskolor.

Arkitektur handlar om att skapa inspirerande, hållbara och bra miljöer för människor att leva och verka i. Centralt är att utifrån dagens situation och historia föreställa sig framtida rum och samhällen, och genom långsiktigt tänkande och helhetsperspektiv planera för att förverkliga dem.

Samhällsbyggnadsteknik omfattar ett brett spann av ingenjörsvetenskaper för ett hållbart samhällsbyggande.  Byggsektorn spelar en mycket synlig roll i samhället, för det dagliga livet för enskilda människor och för industri och näringsliv. Vi utbildar i hela kedjan från planering till drift och utveckling, med hänsyn till människa, miljö, energi och ekonomi.

Våra program

Om arkitekturskolan

Utbildningsorganisation

Utbildningsområdesledare (UOL) för ASAM

Mia Bondelind

 • Docent, Vatten miljö teknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Viceprefekt för utbildning

Joosef Leppänen

 • Viceprefekt, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Studierektor för arkitektur

Maja Kovacs

 • Konstnärlig lärare, Arkitekturens teori och metod, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Studierektorer för samhällsbyggnadsteknik

Caroline Ingelhammar

 • Studierektor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Andreas Lindhe

 • Studierektor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Programansvariga

Arkitektur

Meta Berghauser Pont

 • Professor, Stadsbyggnad, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Arkitektur och teknik

Mats Ander

 • Universitetslektor, Material- och beräkningsmekanik, Industri- och materialvetenskap

Affärsutveckling och entreprenörsskap

Kaj Suneson

 • Universitetsadjunkt, Innovation and R&D Management, Teknikens ekonomi och organisation

Samhällsbyggnadsteknik 180 hp

Stefano Delia

Samhällsbyggnadsteknik 300 hp

Pär Johansson

 • Docent, Byggnadsteknologi, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Mastersprogramansvariga

Architecture and Urban Design

Joaquim Tarraso

 • Masterprogramansvarig, Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik

Architecture and Planning Beyond Sustainability

Julia Fredriksson

 • Forskare, Stadsbyggnad, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Design and Construction Project Management

Martine Buser

 • Docent, Byggnadsdesign, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Infrastructure and Environmental Engineering

Frank Persson

 • Masterprogramansvarig, Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik

Sound and vibration

Astrid Pieringer

 • Senior forskare, Teknisk akustik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Structural Engineering and Building Technology

Despoina Teli

 • Masterprogramansvarig, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Joint Nordic Master in Environmental Engineering

Sebastien Rauch

 • Professor, Vatten miljö teknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik