Utbildning vid arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Bild 1 av 1
En kvinnlig och en manlig student synar en träkonstruktion

Är du intresserad av förutsättningarna för hur människor bor och interagerar med den urbana miljön, och hur våra infrastrukturer, hem och städer planeras, designas och byggs? På institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik utbildar vi studenter för att de ska kunna ta sig nutida och framtida utmaningar inom samhällets naturliga och byggda miljöer.

Utbildning inom arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik erbjuder ett brett utbud av kurser på kandidat- och mastersnivå såväl som i våra forskarskolor.

Arkitektur handlar om att skapa inspirerande, hållbara och bra miljöer för människor att leva och verka i. Centralt är att utifrån dagens situation och historia föreställa sig framtida rum och samhällen, och genom långsiktigt tänkande och helhetsperspektiv planera för att förverkliga dem.

Samhällsbyggnadsteknik omfattar ett brett spann av ingenjörsvetenskaper för ett hållbart samhällsbyggande.  Byggsektorn spelar en mycket synlig roll i samhället, för det dagliga livet för enskilda människor och för industri och näringsliv. Vi utbildar i hela kedjan från planering till drift och utveckling, med hänsyn till människa, miljö, energi och ekonomi.

Våra program

Utbildningsorganisation

Utbildningsområdesledare (UOL) för ASAM

Mia Bondelind

Utbildningsområdesledare vid Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik

Viceprefekt för utbildning

Joosef Leppänen

Masterprogramansvarig vid Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik

Studierektor

Maja Kovacs

Avdelningschef vid Arkitekturens teori och metod

Programansvariga

Arkitektur

Meta Berghauser Pont

Programansvarig vid Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik

Arkitektur och teknik

Mats Ander

Universitetslektor vid Material- och beräkningsmekanik

Affärsutveckling och entreprenörsskap

Nina Ryd

Programansvarig vid Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik

Samhällsbyggnadsteknik 180 hp

Stefano Delia

Programansvarig vid Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik

Samhällsbyggnadsteknik 300 hp

Pär Johansson

Programansvarig vid Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik

Mastersprogramansvariga

Architecture and Urban Design

Joaquim Tarraso

Tekniklektor vid Stadsbyggnad

Architecture and Planning Beyond Sustainability

Julia Fredriksson

Masterprogramansvarig vid Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik

Design and Construction Project Management

Martine Buser

Masterprogramansvarig vid Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik

Infrastructure and Environmental Engineering

Sebastien Rauch

Biträdande professor vid Vatten miljö teknik

Sound and vibration

Astrid Pieringer

Masterprogramansvarig vid Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik

Structural Engineering and Building Technology

Despoina Teli

Masterprogramansvarig vid Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Joint Nordic Master in Environmental Engineering

Sebastien Rauch

Biträdande professor vid Vatten miljö teknik