Teknisk akustik

Ljud och vibrationer är en del av vårt dagliga liv, och egenskaper kopplade till ljud och vibrationer är av stor vikt för både funktionen och kvaliteten i produkter såväl som miljöer och transportsystem. Idag är designen hos tåg, bilar, infrastruktur och stads- och byggnadsplanering starkt påverkade av krav på bra ljud och vibrationsegenskaper.

Avdelningen för teknisk akustik är bland de ledande akustiklaboratorierna i Europa. Med vår verksamhet har vi målsättningen att bidra till hållbara byggda miljöer och hållbar infrastruktur likväl som att stödja europeisk industri i utvecklingen av produkter och tjänster med passande ljud- och vibrationsegenskaper.

Forskningsområden

Forskningen inom avdelningen är indelad i två forskargrupper:

  • forskargruppen för audioteknik
  • forskargruppen för vibroakustik

Starka forskningsområden inom grupperna är:

  • Prediktion och design av urbana ljudmiljöer
  • Rulljud (däck/väg och hjul/räls) och relaterade aspekter såsom rullmotstånd och säkerhet
  • Fordonsakustik
  • Upplevelser av ljud ur ett återhämtningsperspektiv och emotionell upplevelse
  • Ljuddesign 

Under senare år har avdelningen initierat och koordinerat flera nationella samt europeiska projekt, bland annat MISTRA-projektet ”Ljudlandskap för bättre hälsa”. 

 

Utbildning

Vi ger som enda svenska högskola ett mastersprogram inom akustik – Ljud och vibrationer, som täcker ett brett spektrum av de olika disciplinerna i akustik. Läs mer på www.ta.chalmers.se

Avdelningen har även ett eget forskarprogram inom akustik och koordinerar en europeisk forskarskola (”Initial Training Network”) med tema ”Urban Sound planning” (se www.fp7sonorus.eu).

Medarbetare