Akustiklabbet

Avdelningen Teknisk akustik har ett av de ledande akustiklaboratorierna i Europa. Forskningsanläggningarna stödjer såväl forskare i deras arbete för hållbara byggnadsmiljöer och en hållbar infrastruktur som europeisk industri i dess utveckling av produkter och tjänster med passande ljud- och vibrationsegenskaper.

 Laboratorierna innefattar:
  • undervisningslaboratorium
  • ekofritt rum
  • ljudisoleringssvit (bestående av fyra efterklangsrum)
  • testhall
  • laboratorieutrymme för vibroakustisk forskning
  • psykoakustiskt och infraljuds- & lågfrekvenslaboratorium, placerat i ett halvekofritt rum för psykoakustisk testning. 
Dessutom finns anläggningar för experiment för mätning och provning av luftburet ultraljud.

Rumsakustikgruppen har också en stor del i det som idag kallas auraliseringstekniker. Dessa ger möjlighet att lyssna på binaurala och ambisoniska simuleringar av ljudfältet i rum och utemiljöer redan på planeringsstadiet med hjälp av virtuell akustikprogramvara. Denna grupp har också ett eget flexibelt och modulärt virtuellt verklighetslaboratorium, där vibrationer och auditiva och visuella stimuli kan kombineras.