Betongbyggnad

Forskningen inom betongbyggnad adresserar flera av de globala målen för hållbar utveckling, exempelvis genom att utveckla metoder för att förlänga livslängden på befintliga konstruktioner och därigenom bidra till att minska resursanvändning, minimera koldioxidutsläpp och bevara kulturella värden. Andra exempel är utveckling av nya, hållbara material och lösningar, samt effektiva design- och byggprocesser för att minimera konstruktioners miljöpåverkan. Vår forskning behandlar alltså både befintliga och nya konstruktioner. Vår ambition är att bedriva grund- och forskarutbildning i världsklass samt internationellt ledande forskning inom betongkonstruktioner.

Forskningsämnen inom betongbyggnad

Med avstamp i en hållbar utveckling strävar vi efter en balans mellan grundforskning och tillämpad forskning inom betongbyggnad. Våra pågående projekt behandlar följande ämnen:

 • Bedömning av befintliga konstruktioner, inklusive konstruktioner skadade av nedbrytning, särskilt armeringskorrosion
 • Tillståndsbedömning och prognos genom mätning
 • Impulsbelastade armerade betongkonstruktioner
 • Nya armeringstyper
  • Fiberarmerade betongkonstruktioner
  • Textilarmerade betongkonstruktioner
 • Konstruktionsteknikens roll i byggprocessen
 • Konstruktiv utformning och optimering

 

Forskningsmetoder och tekniker i betongbyggnad

Inom forskargruppen Betongbyggnad kombinerar vi olika forskningsmetoder och tekniker på ett strategiskt sätt. Historiskt har vi kombinerat teoretiska analyser och experiment; nya verktyg som bildbaserad modellering gör denna kombination än mer intressant. Vi kombinerar även kvantitativa och kvalitativa metoder. De huvudsakliga metoder och tekniker vi utvecklar, tillämpar och kombinerar är:

 • Analys och utformning av armerade betongkonstruktioner
  • Icke-linjär finit elementmodellering
  • Flerskalig modellering
  • Multikriterieanalys (Set-based design)
 • Experimentella metoder
  • Provning av konstruktioner genom belastning
  • Bildbaserade metoder, både 2D och 3D
  • Fiberoptisk övervakning