Centrum och infrastrukturer vid arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Verksamheten inom de olika centrum, infrastrukturer och övriga samverkansplattformar som är kopplade till institutionen utgör viktiga ytor för samverkan inom forskning och utbildning, vilket skapar stor nytta för samhället.