Vatten- och miljölabbet

I laboratoriet bedrivs experimentell forskning och miljökemiska analyser inom tillämpad material, vatten och markkemi och vetenskap. Laboratoriet förfogar över ett antal labbsalar och kupéer, samt instrumentrum och andra typer av funktionsrum som t ex disk- och vågrum. 

Vid laboratoriet finns även mer avancerade analysinstrument som Laser Ablation ICP-MS, GC-MS, GC-TCD, HPLC, IC, TOC/DOC/TN.