Så samverkar du med Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Bild 1 av 1
Skulptur föreställande tre studenter

Ett nära och kontinuerligt samarbete med aktörer inom offentlig sektor, näringslivet och civilsamhället är en grundpelare för institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE). Genom samverkan kan vi bidra till en mer hållbar byggd miljö, och nyckeln är gemensam kunskapsutveckling, kunskapsdelning och validering av nya tillvägagångssätt, tekniker och material i praktiken.

Chalmers har en stark tradition av samarbete med organisationer utanför den akademiska världen. I CWTS Leidens ranking av lärosätens industrisamarbeten är Chalmers rankad som femma på global nivå och etta i norden. Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik har redan idag starka och framgångsrika samarbeten med partners utanför akademin, och vi kan bli ännu bättre!

Så här kan också du och din organisation samverka med oss:

Studentuppsats

Ett av de vanligaste sätten att starta upp samarbete med oss är genom en students kandidat- eller mastersuppsats, där studenten/studenterna tar sig en en frågeställning som är viktig i er verksamhet.

Forskningsprojekt

Samverkan genom gemensamt forskningsprojekt. Samarbeten inom forskningsverksamhet kan pågå i allt från ett par månader till flera år. Här har vi en mängd olika möjligheter och nivåer på engagemang från dig och din organisations sida.

Industridoktorand

Ett långsiktigt samarbete som, namnet till trots, kan omfatta doktorand från offentlig verksamhet såväl som från näringslivet. Denna typ av samarbete innebär att en medarbetare hos er avsätter fyra års arbete för att bedriva forskning inom ett specifikt område som är viktigt för er verksamhet och svarar mot era behov.

Undervisning

Få direktkontakt med våra studenter genom att bidra till utbildningen, till exempel genom att undervisa som gästlärare eller att komma och föreläsa. Vi är alltid intresserade av att komplettera den akademiska utbildningen med att låta studenterna lära och inspireras av erfarenheter, perspektiv och fallstudier från praktiker.

Fortbildning

Kompetensutveckling och fortbildning av era medarbetare. Om ni vill diskutera möjligheterna att lära av oss finns det möjligheter relaterade till livslångt lärande som kan vara av intresse för er och era medarbetare

Adjungering

Adjungerade professorer och forskare: Organisationer med ett långsiktigt engagemang i Chalmers verksamhet har ibland en adjungerad professor eller forskare kopplad till ACE.

Expertrådgivning

Om er organisation vill dra nytta av vår expertis inom ett specifikt område finns det vissa möjligheter att anlita en av våra medarbetare som rådgivare eller samarbetspartner. Den här typen av samarbete behöver diskuteras från fall till fall och vara i linje med Chalmers anställningsregler