Flygbild över Chalmers sett från Vasa

Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Vi formar framtidens arkitekter och samhällsbyggare. Genom utbildning och forskning inom ingenjörs- och samhällsvetenskap, arkitektur och humaniora, utvecklar vi kunskap och nya lösningar till nytta för ett hållbart samhälle.

Vi arbetar med nya lösningar för det du ser, och för det du inte ser men använder, upplever och är beroende av, i ditt hem och i den byggda miljön du vistas i. Alltifrån undermarkskonstruktioner, avfall, vatten, avlopp och installationer i inomhusmiljön, till transportsystem, infrastruktur och planering och utformning av byggnader och hela städer. Vår ambition är att inspirera och motivera att ta itu med och lösa globala, samhälleliga utmaningar för den byggda miljön på nya och ansvarsfulla sätt.

Forskare med instrument i labbmiljö

Våra forskningsprojekt och publikationer

Chalmers forskningsdatabas
Husmodeller vid Ljusgården

Samverkan inom forskning och utveckling

Centrum och infrastrukturer
Mastersutställning

Arkitekturskolan på Chalmers

Arkitekturskolan

ACE i siffror

  • 223anställda
  • 1700 studenter
  • 5program
  • 7 mastersprogram