Flygbild över Chalmers sett från Vasa
Institutionen

Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Vi formar framtidens arkitekter och samhällsbyggare. Genom utbildning och forskning inom ingenjörs- och samhällsvetenskap, arkitektur och humaniora, utvecklar vi kunskap och nya lösningar till nytta för ett hållbart samhälle.

Vi arbetar med nya lösningar för det du ser, och för det du inte ser men använder, upplever och är beroende av i ditt hem och i den byggda miljön du vistas i. Alltifrån undermarkskonstruktioner, avfall, vatten, avlopp och installationer i inomhusmiljön till transportsystem, infrastruktur och planering och utformning av byggnader, miljöer och hela städer. Vår ambition är att inspirera och motivera till att hantera och lösa globala, samhälleliga utmaningar för den byggda miljön på nya och ansvarsfulla sätt.