Skadeförebyggande arbete och arkitektur

​Inbjudan till symposium som arrangeras av forskargruppen ArchSafe vid Chalmers tekniska högskola. Under symposiet presenteras tre doktorsavhandlingar i Sverige med en efterföljande diskussion/debatt. Presentationerna (på svenska) sker utifrån forskning som bedrivs vid Karlstads universitet, Sahlgrenska akademin och Chalmers tekniska högskola.
Johanna Gustafssons avhandling ”Effekter av stötdämpande golv som fallskadepreventiv åtgärd för äldre på särskilt boende” (maj 2018).

Linda Ryens avhandling ”Hälsoekonomins roll för prioriteringar inom sjukvård och folkhälsa”
(september 2018).

Charlotta Thodelius avhandling: ”Rethinking Injury Events. Explorations in Spatial Aspects and Situational Prevention Strategies” (november 2018). 

Symposiet vänder sig till forskare, doktorander och samverkande aktörer i kommuner och landsting samt myndigheter, företrädare från patient- och brukarorganisationer och andra intresseföreningar samt till alla som är intresserade av skadeförebyggande arbete och arkitektur. 


Välkommen med din anmälan (namn, titel, organisation) till symposiet den 6 december 2018. Symposiet är kostnadsfritt (förmiddagskaffe, lättare lunch och eftermiddagskaffe ingår). Du anmäler dig genom att skicka ett e-mail till Jörgen Lundälv. E-post: Jorgen.Lundalv@chalmers.se

Ett detaljerat program för symposiet utsändes senare i höst till dem som anmält sig.

OBS! Antalet platser är begränsat. 
Kategori Seminarium
Plats: Scaniasalen, lecture room, Chalmers
Tid: 2018-12-06 09:00
Sluttid: 2018-12-06 16:30

Publicerad: on 05 sep 2018.