Dynamisk positioneringssimulator

Dynamisk positionering (DP) används i hög grad inom Offshore industrin för att kunna genomföra avancerade operationer under längre tid, där det ställs krav på hög positions noggrannhet.

Mekanik och maritima vetenskaper har investerat i simulatorer som kommer att användas för träning och simulering inom Dynamisk Positionering (DP), detta för att möta ett ökat intresse från våra studenter samt från näringen.

Inledningsvis kommer simulatorerna användas för att ge Nautical Institute ackrediterade kurser ”DP Basic” och ”DP Advance”, som är ett led i träningen för att bli DP Operatör (DPO). Simulatorerna kan även användas för olika typer av operations analyser samt kan även stötta upp forskning inom avancerade marina operationer och träning mot dessa. Simulatorerna är av märket Kongsberg och består av en Advanced Trainer med full set up mot DP II samt 5 stycken Desktop Trainers.


Vill du läsa en kurs i dynamisk positionering?

Läs mer om vidareutbildning​