Maskinrumssimulator

Sjöingenjörsstudenterna tillbringar mycket tid här för att träna handhavande av maskinrummets olika system. Simulatorn används även inom andra områden i utbildningen, som till exempel språk, styrteknik, termodynamik och strömningslära med mera.

Alla studenter kompetensprövas i slutet av utbildningen i handhavande enligt STCW konventionen (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) och Transportstyrelsens krav. Det är helt i sin ordning att misslyckas i simulatorn men inte när man är ombord på ett riktigt fartyg, därför läggs stor vikt på simulatorövningar.

Är du intresserad av fortbildning, vidareutbildning eller enstaka externa kurser?

Läs mer om vidareutbildning​