Inuti vindtunneln
Forskningsinfrastruktur

Chalmers strömningslaboratorium

Chalmers strömningslaboratorium är omfattar ett laboratorium välutrustat med hårdvaruresurser för ledande forskning inom strömningslära och värmeöverföring.

Chalmers strömningslaboratorium är en chalmersinfrastruktur som omfattar ett laboratorium välutrustat med hårdvaruresurser för ledande forskning inom strömningslära och värmeöverföring. Laboratoriet ämnar vara en attraktiv, internationell mötesplats genom att stödja en bred grupp av forskningsområden med professionell utrustning och en professionell kunskapsbas. Infrastrukturen omfattar en stor vindtunnel med lågturbulent strömning av yppersta kvalité, ett flertal tunnlar för turbomaskinforskning och nya tunnlar byggs kontinuerligt för specifika forskningsfrågor och projekt. De flesta anläggningar delar mätutrustning som kontinuerligt uppdateras och underhålls, vilket ger oss mätutrustning i världsklass.​

För ytterligare information se den engelska sidan. Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta del av den fullständiga texten på engelska.