Inuti vindtunneln
Forskningsinfrastruktur

Chalmers strömningslaboratorium

Chalmers strömningslaboratorium är omfattar ett laboratorium välutrustat med hårdvaruresurser för ledande forskning inom strömningslära och värmeöverföring.

Chalmers strömningslaboratorium

Om oss

Chalmers strömningslaboratorium är en chalmersinfrastruktur som omfattar ett laboratorium välutrustat med hårdvaruresurser för ledande forskning inom strömningslära och värmeöverföring.

Laboratoriet ämnar vara en attraktiv, internationell mötesplats genom att stödja en bred grupp av forskningsområden med professionell utrustning och en professionell kunskapsbas. Infrastrukturen omfattar en stor vindtunnel med lågturbulent strömning av yppersta kvalité, ett flertal tunnlar för turbomaskinforskning och nya tunnlar byggs kontinuerligt för specifika forskningsfrågor och projekt. De flesta anläggningar delar mätutrustning som kontinuerligt uppdateras och underhålls, vilket ger oss mätutrustning i världsklass.​

Mer information finns på engelska

Boka anläggningar eller kontakta våra forskare