Nautikstudio

Vår Nautical Operations Studio (NOS) består av sex stycken "desktop"-fartygsbryggor från Kongsberg, med fyra 24-tumsskärmar, två för visuell vy och nautiska instrument och två som kan startas som radar eller ECDIS.

En brygga används som instruktör och på de övriga fem kan instruktörsprogrammet också köras för att bygga eller köra övning lokalt på respektive brygga. Det finns också tio stationer för olika program såsom PORTSIM, SMHI "weather routing", etc.

Vår studio för grundträning används i:

  • Grundläggande terrester navigation, i ljus, mörker och dimma.
  • Nautiska instrument såsom GPS, AIS, gyro och magnetkompass, vindmätare, autopilot samt en visuell kanal för jämförelse med omvärlden.
  • "Weather Routing lab" för planering av en oceanresa med hänsyn till väder, vind och vågor.
  • Radar- och ARPA-utbildning i förståelse, inställningar, bild och plottning i Kongsberg Polaris "training radar".
  • ECDIS-träning (Electronic Chart Display and Information System) sker på Kongsberg ECDIS.
  • Manövrering och planerade girar körs både i Kongsberg "desktop"-simulator och SSPA:s simuleringsprogram PORTSIM.

Den grundläggande träningen fortsätter sedan i BOS - Bridge Operations Simulator. All träning sker i enlighet med STCW-95 "as amended".

Är du intresserad av fortbildning, vidareutbildning eller enstaka externa kurser?

Läs mer om vidareutbildning​