Forskarutbildning vid Industri- och materialvetenskap

Bild 1 av 1
Forskarutbildning

En forskarutbildning leder till en licentiatexamen och/eller en doktorsexamen. ​För att bli doktorand vid Institutionen för industri- och materialvetenskap är du välkommen att söka de lediga doktorandtjänster som utlyses.

Forskarstudier vid institutionen förutsätter normalt en anställning som forskarstuderande vid institutionen eller en anställning vid ett industriföretag (industridoktorand).  Övergripande ansvar för institutionens forskarutbildning har proprefekt. Kontakta institutionens proprefekt för mer information kring antagning och anställning som doktorand vid institutionen. 

Lediga tjänster

Institutionens forskarutbildning bedrivs inom fem forskarskolor:

  • Människa-Teknik-Design
  • Produkt- och produktionsutveckling
  • Materialvetenskap
  • Tillverkningsteknik
  • Solid- och strukturmekanik​

Samtliga doktorander vid institutionen är anslutna till någon av dessa fem Chalmersforskarskolor. De kan även vara anslutna till någon nationell forskarskola, t.ex. Nationella forskarskolan ITS. ​

Tidigare avhandlingar finns tillgängliga i databasen Chalmers Research.

Kontaktinformation

Kristina Wärmefjord
  • Proprefekt, Industri- och materialvetenskap

Vi utbildar nya forskare

Nära samarbete med industri och näringsliv bidrar till att vår forskarutbildning alltid är aktuell och relevant.