Stena Industry Innovation Lab

Bild 1 av 1
Labbmiljö

Stena Industry Innovation Lab (SII-Lab) är en nationell testbädd för industriell digitalisering och framtidens jobb. SII-Lab är en öppen miljö med många möjligheter. Här pågår både forskning, innovation, utbildning, fortbildning och demonstration.

Vid SII-Lab arbetar kunniga och internationellt erfarna forskare. Forskningen drivs av nyfikenhet och ambition att skapa resultat och effekter i industrin och samhället. Vi samarbetar gärna med industrin för att den nya kunskapen ska vara grundad i verkliga utmaningar och för att vår forskning skall få effekter.

Chalmers är ett ledande universitet inom industriell digitalisering och inom det som kallas den 4:e industriella revolutionen. SII-Lab erbjuder en nationell och internationell testbädd och excellent miljö för forskare, studenter och företag att experimentera med ny teknik. Det kan exempelvis handla om robotar som samarbetar med människor eller om artificiell intelligens, digitala tvillingar och avancerade datornätverk.

I vår ”Drone Factory” har vi byggt en simulerad verklighet där demonstration, forskning och utbildning kan göras i en smart industrimiljö. SII-Labs forskare leder och deltar i flera nationella och internationella forskningsprojekt.

SII-Lab erbjuder även utbildning och fortbildning, för Chalmers egna studenter men även för nationella och internationella studenter samt för yrkesverksamma i industrin. Vi är med och driver det nationella fortbildningsprogrammet Ingenjör4.0 och ingår i europeiska organisationer som EIT Manufacturing.

Mer information finns på SII-Labs webbplats.

Stena Industry Innovation Lab

Research, Innovation, Education And Demonstration Of Smart Industrial Production

(Öppnas i ny flik)